Vedtekter for MA

PÅ MAs landmøte i Bergen i 2016 ble det blant annet vedtektsendringer i MAs formålsparagraf,
§ 1-1 Formål.

Last ned MAs vedtekter her.